May 15, 2012

老公不在家!cohwi

 
 老公不在家,好寂寞----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------不要想如果,生命中不可承受之情,就在于人生没有重来的机会。如果当初如何如何,现在就不会怎样怎样。
每一个岔口的选择其实没有真正的好与坏,只要把人生看成是自己独一无二的创作,就不会频频回首如果当初做了不一样的选择。

请复制:www.955mm.com登陆和我视频

下班了一个人在家,自己无聊吗??

妹妹我一个人在家好寂寞

登陆网站和我视频聊吧,包哥哥你满意

人生只售单程票,过去的就过去了,更重要的是走好后面的路。 


 

 

 

 

 

15:26:304kcuq

No comments:

Post a Comment